Odpowiedzi

2011-08-30T13:01:56+02:00
Tlenek wodoru - oksydan 2H₂O ⇒ O₂ + 2H₂ 2H₂O - substrat O₂, 2H₂ - produkty

dwie cząsteczki tlenku wodoru rozpadają się na jedną cząsteczkę tlenu i dwie cząsteczki wodoru

  nadtlenek wodoru - dioksydan

 

 

  H₂O₂ ⇒ O₂  + H₂ H₂O₂ - substrat O₂, H₂ - produkty

jedna cząsteczka nadtlenku wodoru rozpada się na jedną cząsteczkę tlenu i jedną cząsteczkę wodoru

 

tritlenek diwodoru - trioksydan 2H₂O₃ ⇒ 3O₂ + 2H₂   2H₂O₃ - substrat
3O₂, 2H₂ - produkty
dwie cząsteczki tritlenku diwodoru rozpadają się na trzy cząsteczki tlenu i dwie cząsteczki wodoru    
liczę na naj