Muszę napisac bajkę w języku angielskim i prosze o waszą pomoc ;)

Dawno dawno temu żyla PEWNA KOBIETA, która BARDZO PRAGNEłA MIEć DZIECKO.PEWNEGO DNIA KUPIłA ZIARNKO JęCZMIENIA I ZASADZIłA W DONICZCE.Z NIEGO WYROSłA ROśLINA , a POTEM KWIAT . KOBIETA ODDAłA CAłA MIłOśC W JEGO PIELęGNACJę I WRESZCIE KWIAT SIę OTWORZYł .SIEDZIAłA W NIM MAłA DZIEWCZYNKA. I TAK SPEłNIłO SIE JEJ MARZENIE.DZIEWCZYNKA MIAłA NIE WIęCEJ NIż CAL WYSOKOśCI , DLATEGO NAZWANO JA CALINECZKA.UMIAłA ONA BARDZO łADNIE śPIEWAć JAK NIKT NA śWIECIE I SPAłA W łUPINIE Z ORZECHA.MIAłA ONA DUżO CIEKAWYCH I CZASEM NIEPRZYJEMNYCH PRZYGóD.NAJPIERW PORWAłA Ją ZłA ROPUCHA,MIAłA DOCZYNIENIA Z DUżYM CHRABąSZCZEM,SPOTKAłA TEż MYSZ POLNą ORAZ W PODZIEMNYCH KORYTARZACH KRETA.CALINECZKA MIAłA DOBRE SERDUSZKO I URATOWAłA JASKółKę I SPęDZIłA Z NIą TROCHE CZaSU.WSZYSTKO SKOńCZYłO SIę DOBRZE,ALE WIęCEJ DOWIECIE SIę GDY PRZECZYTACIE Tą BAJKę.

Jeśli nie tą to jakaś inną bajkę, ale jak bedzie inna to prosze o tłumaczenie .

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:03:15+01:00
Long ago long ago CERTAIN WOMAN żyla, to have GRANULE OF barley buy which (who) VERY DAY PRAGNEłA baybe.dayand plant in (to) set IT (HIM) grow DONICZCE.Z, then FLOWER, but WOMAN has returned in (to) ITS (HIS) cherishing wholeloveand AT LAST FLOWER has been opened and small GIRL sat in it. And it has granted have SO SHE (ITS; HER; IT) NOT more SIE MARZENIE.DZIEWCZYNKA than INCH OF height and SO, I VERY pretty (beautiful) CALL sing CALINECZKA.UMIAłA AS NOBODY IN THE WORLD and SHE (IT) slept in (to) with (from) a lot CURIOUS łUPINIE ORZECHA.MIAłA and it has abducted her (it) UNPLEASANT SOMETIMES bad < evil > PRZYGóD.NAJPIERW ROPUCHA, had with big DOCZYNIENIA CHRABąSZCZEM, field MOUSE has met too AND had GOOD HEART in UNDERGROUND CORRIDORS KRETA.CALINECZKA and it has saved swallow and with (from) spend her (it) complete (expire) WELL < GOODS (RIGHT) > TROCHE CZaSU.WSZYSTKO, BUT you WILL INFORM more WHEN you WILL READ fairy tale it.
1 1 1
2009-12-10T18:10:57+01:00
Once upon a time lived A woman who wanted to have VERY DAY DZIECKO.PEWNEGO bought a grain of barley and planted DONICZCE.Z YOU grew plants and THEN FLOWER. His mother gave all the love in HIS CARE AND FINALLY flower has opened. He sat in to talk a little girl.