Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:11:42+01:00
A.
Rodzaj komórek: skórka - żywe, korek - martwe
Liczba warstw komórek: skórka - jedna, korek - wiele
Struktury umożliwiające wymianę gazów: skórka - aparary szparkowe, korek - przetchlinki
Warstwa ochronna: skórka - kutykula, korek - brak
B.
Rodzaj komórek: drewno - martwe (naczynia), łyko - żywe (rurki sitowe)
Przewodzenie: drewno - woda i sole mineralne ku górze, łyko - związki organiczne powstałe w procesie fotosyntezy, od wierzchołka do korzenia.
C.
Rodzaj komórek: zwarcica - żywe, twardzica - martwe.
Wygląd komórek: zwarcica - nierównomierne zgrubienia w ścianie, twardzica - wydłużony kształt.
Zwarcica występuje w szybkorosnących częściach roślin.

kliknij:
http://zadane.pl/p/47739/girl95
15 4 15
2009-12-10T18:14:02+01:00
A.skórka okrywa nadziemne (liscie ,łodygi) i podziemne (korzenie) organy młodych roślin, a korek okrywa starsze organy roślin
b. drewno transportuje wode z solami mineralnymi a łyko subtancje odżywcze wytworzone w procesie fotosyntezy...
c.zwarcica jest tkanką zbudowaną z żywych ścisle do siebie przylegających komórek o nierównomiernie zgrubiałych ścianach ,a twardzicę tworzą martwe komórki o bardzo grubych ścianach tkanka ta ma postac włókien
to jest masacra dzis z tego kartkówe miałam:(
4 5 4