Zad.1. Pani Joanna wzięła w banku ,,Portfelik" kredyt w wysokości 8000 zł, którego oprocentowanie w skali roku wynosi 11%. Natomiast pan Wojciech wziął w banku ,,Skarbonka" kredyt w wysokości 12 500 zł, oprocentowany 8,5% w skali roku. Kto zapłaci po roku więcej odsetek?

Odsetki, które zapłaci pani Joanna:
___________________________________________________________________

Odsetki, które zapłaci pan Wojciech:
___________________________________________________________________


Zad.2. Pani Joanna, właścicielka wytwórni słodyczy, zamierza wprowadzić sprzedaż promocyjną cukierków ,,Słonecznych", które obecnie kosztują 4,80 zł za paczkę o wadze 250g. Może to zrobić na dwa sposoby:
I sposób - zwiększyć wagę cukierków w paczce o 20% i nie zmieniać ich ceny,
II sposób - obniżyć cenę paczki o 20%, nie zmieniając wagi cukirków w paczce.
W którym wypadku jeden kilogram cukierków będzie tańszy?

I sposób
Zwiększona waga paczki cukierków:_____________________________________
Cena za 1 kg:________________________________________________________

II sposób
Obniżona cena paczki cukierków:_______________________________________
Cena za 1 kg:_______________________________________________________

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:09:51+01:00
Zad1
Odsetki, które zapłaci pani Joanna:
8000zł*11%=8000zł*11/100=880zł
Odsetki, które zapłaci pan Wojciech:
12500zł*8,5%=12500*8,5/100=1062,50zł
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:14:27+01:00
1.

8000 = 100%
x = 11%

88000 = 100x
880 = x

Odsetki pani Joanny to 880 zł.

12500 = 100%
x = 8,5 %

106250 = 100x
1062,5 = x

Odsetki pana Wojciecha to 1062, 5 zł.

Więcej odsetek zapłaci pan Wojciech.

2. a)
250g = 4,80 zł
50 g = 0,96 zł = 20 %
300g = 5, 76zł = 120%
1000g = 19, 19 zł (w przybliżeniu)

250 g = 4,80 zł
250g - 20% = 200g
200g = 4, 80 zł

1000g = 24 zł

Kilogram cukierków będzie tańszy w pierwszym przypadku.

2 5 2