Odpowiedzi

2009-12-10T18:05:04+01:00
200cm³x1,1g/cm³=220g
220gx20%=44gsub
woda ma d=1g/cm³
100cm³wody=100g wody
44g÷(220g+100g)×100%=13,75%-stężenie
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:07:30+01:00
V=200cm3
d=1,1g/cm3

d=m/V
m=d*V
mr=200*1,1=220g

Cp=ms*100%/mr
20%=ms*100%/220g
ms=44g

woda ma gęstośc= 1g/cm3 czyli 100cm3 ma mase 100g

masa substancji się nie zmienia!

mr2=220g+100g=320g

Cp2=44*100%/320
Cp2=13,75%
2009-12-10T18:10:38+01:00
D=m/v =>m=dV
m(r1)=200cm^3*1,1g/cm^3=220g
220g r1 - 100%
x g s - 20%
x=44g- masa substancji
m(rozp1)=220g-44g=176g
d(H20)=1g/cm^3
m(rozp2)=1g/cm^3*100cm^3=100g
m(rozp)=m(rozp1)+m(rozp2)=276g
m(r2)=44+276=320g

320g r -100%
44g- x%
x=13,75%-stezenie procentowe koncowego roztworu