Odpowiedzi

2009-12-10T18:15:13+01:00
Obliczamy V [objętość pokoju]
V=a x b x c = 3m x 4,5m x 2,5m = 33,75m3

1m3 = 1000dm3
33,75m3 = 33,75 x 1000 = 33750dm3

33,75-100%
X
xm2 - 21%

x=33,75*21%/100%= 708,75*100%=7,0875 m3
x= 7,0875*1,309g/dm2= 9,28 kg tlenu
x= 9,28 kg tlenu w pomieszczeniu
3 2 3