Zad 1
W 3,5 m³ powietrza jest 735 dm³ tlenu.
a) ile dm³ tlenu zawiera się w 5,4 m³ powietrza ?
b) w ilu m³ powietrza znajduje się 630 dm³ tlenu ?
zad 2
Jakie jest stężenie procentowe roztworu soli kuchennej, jeśli wsypano 15 dag soli do 1,85 kg wody ?
zad 3
Próba stopu złota równa 583 oznacza, że 1000 g stopu zawiera 583 g złota. Ile złota znajduje się w pierścionku próby 583 ważący 5 g ?
zad 4
Amadeusz wymiesza wodę z sokiem w stosunku 5:2 i otrzymał napój owocowy. Ile wody i ile soku musi wziąć, aby przygotować 3,5 litra tego napoju?

1

Odpowiedzi

2009-12-11T14:18:25+01:00
1) a) 3,5 m³ powietrza - 735 dm³ tlenu
5,4 m³ powietrza - x
x=1134dm³ tlenu
b) 735 dm³ tlenu - 3,5 m³ powietrza
630 dm³ tlenu - x
x=3m³ powietrza

2) masa soli= 15 dag=0.15kg
mH2O=1.85kg
masa roztworu=2kg
Cp=(0.15/2kg)*100%=7.5%

3) 1000g - 583 g
5g - x
x=2.915g złota

4) 5x+2x=3.5
x=0.5


woda: sok =5:2
woda:5*0.5=2.5l
sok:2*0.5=1l
1 1 1