Odpowiedzi

2009-12-11T16:53:44+01:00
Dyktator:
-powołany był w obliczu zagrożenia, np. wojny
- obdarzany pełną władzą
-kadencja - 6 miesięcy

Lud rzymski- obywatele:
- posiadali prawa prywatne i publiczne
- głosowali na Zgromadzeniach
- sprawowali urzędy i godnosci kapłańskie
- mieli prawo do zawierania ważnego małżeństwa i nabywania na własnosc rzeczy i majątku, dzielili sie na patrycjuszy i plebejuszy

Trybuni ludowi:
-początkowo mniej, potem 10
- byli nietykalni
- obrońcy praw ludu
-posiadali prawo veta w stostunko do rozporządzeń Zgromadzenia, urzędników i senatu
- prawo zwoływania Zgromadzenia i inicjatywy ustawodawczej
- dom Trybuna musiał być zawsze otwarty, aby szukający schronienia mogli do niego wejsc

Edylowie plebejscy-2:
organizowali igrzyska, dbali o porządek w miescie, prowadzili rozdawnictwo zboża, sprawowali nadzór nad targowiskami oraz miarami i wagami

Zgromadzenia obywateli rzymskich:
- w wojsku zgromadzenia centurialne najbogatszych obywateli(wybór konsulów i wyższych urzędników, decyzje dotyczące wojny i pokoju)

zgromadzenia plebejskie: plebejusze wybierali trybuna ludowego

zgromadzenia kurialne: początkowo udział brali tylko i wyłącznie patrycjusze później dopuszczono do nich także plebejusze, mogły one spisywać testamenty, adobcje itp
1 5 1