1. W wyniku dysocjacji jonowej kwasu fosforowego (V) powstaje:
a) 3 razy więcej anionów fosforanowych (V) niż kationów wodoru
b) 3 razy mniej kationów wodoru niż anionów fosforanowych (V)
c) 3 razy mniej anionów fosforanowych (V) niż kationów wodoru
d) tyle samo kationów i anionów fosforanowych

2. W wyniku dysocjacji jonowej zasady wapniowej powstaje:
a) 2 razy więcej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia
b) 2 razy mniej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia
c) 2 razy więcej kationów wapnia niż anionów wodorotlenkowych
d) tyle samo kationów i anionów

3.Zmieszano roztwory wodne kwasy siarkowego (VI) i azotowego (V). Jakie jony występują w otrzymanym roztworze?
a) NO₃⁻, SO₄²⁻
b) H⁺, NO₃⁻, SO₄²⁻
c) H⁺, NO₃⁻, SO₄⁻
d) H⁺, NO³⁻, SO₄²⁻

4.Jakie jony powstają w wyniku dysocjacji wodorotlenku magnezu?
a) Mg²⁻, OH⁺
b) Mg²⁺, OH⁻
c) Mg⁺, OH⁻
d) Mg⁺, OH²⁻

5. Roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny, ponieważ:
a) w roztworach tych brak jonów,
b) w roztworach tych istnieją jony dodatnie (kationy wodoru) i jony ujemne (aniony reszt kwasowych), które są produktami reakcji dysocjacji jonowej,
c) w roztworach tych istnieją jony dodatnie (kationy reszt kwasowych) i jony ujemne (aniony wodoru), które są produktami reakcji dysocjacji jonowej
d) w roztworach tych istnieją kationy wodoru i aniony niemetalu.

2

Odpowiedzi

2011-08-30T12:13:20+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) C
2) A
3) B
4) B
5) B

21 4 21
2011-08-30T12:35:46+02:00

1.

H₃PO₄--H₂O--> 3H⁺+ PO₄³⁻

odp. C

 

2.

Ca(OH)₂--H₂O--> Ca²⁺+ 2OH⁻

odp. A

 

3.

H₂SO₄-> 2H⁺+ SO₄²⁻

HNO₃-> H⁺+NO₃⁻

odp. B

 

4.

Mg(OH)₂--H₂O--> Mg²⁺+ 2OH⁻

odp. B

 

5.

odp. B

1 5 1