Odpowiedzi

2009-12-10T18:16:56+01:00
Na co rządy przeznaczają pieniądze pochodzące z podatków? (Redystrybucja dochodu narodowego).

Głównie na pomoc obywatelom, którzy nie mogą sobie zapewnić godnego życia (pomoc społeczna, pomoc socjalna). Z tych pieniędzy wypłacane są emerytury (składki ZUS są także podatkiem, tylko inaczej się nazywają), renty, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych. Państwo występuje tutaj w roli Robina Hooda, który zabiera bogatym i oddaje biednym.
Na zapewnienie społeczeństwu pewnych dóbr i usług publicznych, przekazywanych społeczeństwu nieodpłatnie, lub częściowo odpłatnie. Chodzi tutaj o ochronę zdrowia, ochronę bezpieczeństwa obywateli (policja i inne służby), ochronę granic (obronność) i administrację państwową.
Na pokrycie “kosztów demokracji”. W tym lapidarnym stwierdzeniu mieszczą się wszystkie wydatki związane z naszym aparatem państwowym (koszty utrzymania pałacu prezydenckiego, sejmu, biur poselskich, samochodów i telefonów wysokich urzędników państwowych)
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:20:05+01:00
-kraj może funkcjonować i wiele ważnych organizacji państwowych może istnieć
-można przekazać za darmo jeden procent na organizacje pożytku publicznego
-z podatków utrzymuje się: rząd, samorządy terytorialne, szkolnictwo, służba zdrowia, policja, straż pożarna, wypłacane są emerytury
-gdyby nie było podatków Skarb Państwa byłby pusty
-gdyby nie było podatków dziura budżetowa znacznie powiększyłaby się i nie istniałyby żadne instytucje państwowe
-gdyby nie było podatków wszystko byłoby prywatne i za wszystko trzeba by płacić, a wiadomo, że nielicznych byłoby na to stać
5 5 5