Jutro mam sprawdzian z historii i potrzebuje trochę informacji do n/w tematach. Proszę o nie kopiowanie referatów z innych stron, lecz o wymienienie najważniejszych faktów, lub przebiegu, najlepiej w podpunktach (dotyczy to lat 1918-ok. 1920 czy jakoś tak)

1. Decyzje kongresu Wersalskiego w sprawie polskiej
2. Koncepcje granic po I wojnie światowej
3. Walki na wschodzie z Ukrainą i Rosją Radziecką
4. Plebiscyty
5. Powstanie Śląskie
6. Powstanie Wielkopolskie

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:25:59+01:00
1.1918 roku polacy mieli dwie koncepcje granic : federacyjna która twórcą był Józef Piłsudski i inkorporacją autorstwa Romana Dwowskiego .
-Federacyjna -na wschód od Łitwy i ukrainie - osłabiłyby Rosje i odgrywać znaczącą rolę w Europie
-inkorporacja - zachodnie granice sięgałyby dalej niż 1772 oraz dawnych kresów Białoruś i Ukraina

2.Na mocy traktatu wersalksiego 1919r Polska otrzymała większość Wielkopolski i Pomoerze Gdańskie . Gdańsk ogłoszono wolnym miastem pod nadzorem Ligi Narodów . Na górnym Śląsku oraz Warmi i Mazurach zapowiedziano plebiscyt ( głosowanie )

3.Walczyły o ziemie Litwy i Ukrainy . Polska chhciała tych ziem a Rosja chciała je przyłączyć do Federacji Rosyjskiej . Polska opanowała litwe przy pomocy Orlat Lwowskich . Z ukrainą Piłsudski podpisał tralekt pokojowy i wojsko zajeli Kijów ( Ukraina )
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:57:11+01:00
1.Niemcy oddawały Polsce Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie(Gdańsk Wolnym Miastem), plebiscyty na Górnym Śląsku Warmii i Mazurach
2.Koncepcja inkorporacyjna-Roman Dmowski-idea inkorporacji czyli włączenia ziem na zasadzie narodowej w myśl idei "Polska dla Polaków"
Koncepcja federacyjna-Józef Piłsudski-idea federacji z Litwą, Białorusią i w przyszłości z Ukrainą, państwa te wraz z Polską miały być powiązane unią i tworzyć federacje
3.Z Litwą-walka o Wilno, "bunt" gen. Lucjana Żeligowskiego, który z polecenia Piłsudskiego zajął Litwę środkową z Wilnem(1920)
Z Ukrainą-walki w latach 1918-1919 najpierw o Lwów("orlęta lwowskie"
Z Rosją-wojna z bolszewikami, wkroczenie w 1920 Armii Czerwonej na ziemie polskie, bitwa warszawska"cud nad Wisłą" 15VIII1920, traktat pokojowy w Rydze(18III1921)
4.Na Górnym Śląsku w roku 1921 w marcu, Niemcy wygrali( zwieźli sobie z Niemiec ludność urodzoną tam, więc nic dziwnego)
Na Warmii mazurach przegrane
5.O losach Sląska miał zadecydować plebiscyt z czego Polacy byli niezadowoleni, rozpoczęli I powstanie w 1919, w 1920 w wyniku rosnącego napięcia II(Niemcy zabijali działaczy polskich). 20 III1921 odbył się plebiscyt na GŚ, mogły głosować wszystkie osoby ur. tam, faworyzowało to Niemców, wojciech Korfanty postanowił jeszcze raz zawalczyć i 2V1921 rozpoczęło się III powstanie tym razem skutki były korzystne dla Polski.

6.26XII 1918 do Poznania przybył I.J Paderewski,rozbudzone nastroje narodowowyzwoleńcze były skutkiem tego przyjazdu, 27XII wybuchło więc w Poznaniu Powstanie, już pierwszego dnia powstańcy opanowali najważniejsze strategicznie punkty w mieście(poczta, policja...) a 6I1919 zdobyli lotnisko Ławica. I dowódcą był Stanisław Taczak a od 16 ! 1919 głównodowodzącym mianowano Józefa-Dowbora Muśnickiego. Zakończono powstanie 16II1919. Powstanie wygraliśmy a Wielkopolska właściwie Wlk. Księstwo Poznańskie na mocy traktatu wersalskiego powróciła do Polski
3 3 3