Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T17:41:11+01:00
W epopei ,,Pan Tadeusz''''występuje wielu bohaterów.Jednym z nich,jest ojciec tytułowego
bohatera,Jacek Soplica.W głównej akcji ukazuje się nam,jako ksiądz Robak.
Moim zdaniem,bohater w pełni zasłużył na rehabilitację.
Jacek Soplica był szlachcicem,pochodzącym z litewskiej rodziny.Mimo swojego ubogiego majątku,,kawałka roli,szabli i wielkich wąsów od ucha do ucha''''cieszył się dużym poważaniem u szlachty.W młodości,z uwagi na swój,,bojowy''''charakter,pozyskał sobie zaufanie drobnej szlachty litewskiej i stał się jej przewódcą.
,,Kłótnik Jacek Soplica,zwany Wojewoda przez żart;w istocie wiele znaczył w województwie i trzystu ich kreskami rządził wedle woli(...)''''.
Jacek Soplica z natury był żywiołowy,a charakteryzowały go porywczość,gwałtowność,impulsywność i brak opanowania.Był jednak człowiekiem szczerym i odważnym.Pomimo tych negatywnych cech charakteru,potrafił być dobrym przyjacielem,co okazywał w stosunku do Stolnika Horeszki.Potrafił również kogoś pokochać i obdarzyć uczuciem.Wybranką jego serca była córka Stolnika-Ewa Horeszkówna.Jednak mimo odwzajemnego uczucia,była to nieszczęśliwa miłość,gdyż Ewa musiała wyjść za mąż,za człowieka,którego wybrał jej ojciec.Soplica,wkrótce ożenił się z pierwszą z brzegu,ubogą szlachcianką,z którą miał syna.Jednak nic do niej nie czuł,i popadł w pijaństwo.Wrócił do Stolnika i zastrzelił go.Horeszko zmarł.Po śmierci swej żony i po zabiciu magnata,postanowił zmienić swoje dotychczasowe życie.Soplica wstąpił do zakonu bernandynów,przyjmując pseudonim Robak.Na jego twarzy widniały blizny,co świadczyło o jego przeszłości.
Soplica stał się człowiekiem cichym,pobożnym i zamkniętym w sobie.Pragnął odkupić swoje winy,szczególnie wobec Tadeusza,gdy podczas pobytu w Soplicowie czuwał nad nim,nie ujawniając przy tym swojej tożsamości.Swoją troskę o syna,okazał na polowaniu,ratując Tadeusza przed atakiem niedzwiedzia.Jacek Soplica,działał również na skalę narodową,będąc emisariuszem w trzech zaborach.Współpracował z polską szlachtą,zbierając datki na wojsko.
Najważniejsze jest to,że nie robił tego dla chwały,czy sławy,lecz po to,aby odkupić swoje dawne winy.Zrozumiał,że źle postąpił,postrzelając Stolnika,faktem jest,że zrobił to pod wpływem emocji.Jednak jego postępowanie zostało wybaczone.
W chwili gdy umierał,na łożu wyznał prawdę o sobie,o swoim dotychczasowym zyciu.Dowiedział się,że Stolnik umierając,przebaczył mu,czyniąc znak krzyża świętego.
Myślę,że powyższe argumenty,w pełni popierają tezę.
3 4 3