1zad. Oblicz masę SO3 konieczną do otrzymania 150g kwasu siarkowego w reakcji tego tlenku z wodą.

2zad.Oblicz masę produktu powstającego w reakcji 40g glinu z tlenem.

3zad.Jaka objętość wodoru w warunkach normalnych wydzieli się w reakcji 15g glinu z nadmiarem kwasu solnego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:29:05+01:00
Zad.1

SO3 + H2O ----> H2SO4
1mol 1mol 1mol
80g 96g
x 150g
(proporcja)
x=125g

Zad.2

4Al + 3O2 ----> 2Al2O3
4mole 3mole 2mole
4*27=108g 2*102g = 204g
40g y

y=75,(5)g

Zad.3

2Al + 6HCl -----> 2AlCl3 + 3H2
2mole 6moli 2mole 3mole
54g 6g
15g z

z= 1,(66)g

wiemy że 1 mol ma w warunkach normalnych 22,4dm3 objętości
1mol wodoru(H2) ma mase 2g czyli układamy proporcje

2g - 22,4dm3
1,66g - x dm3

x=18,(66) dm3 :)
6 2 6