Odpowiedzi

2009-12-10T18:24:50+01:00
1 one 6 six
2 two 7 seven
3 three 8 eight
4 four 9 nine
5 five 10 ten

11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen

20 twenty
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety

Utworzenie liczebników takich jak wymienione poniżej nie powinno już stwarzać kłopotów:

38 thirty-eight
96 ninety-six
77 seventy-seven
45 forty-five
51 fifty-one
99 ninety-nine

Jeszcze dorzućmy tylko:

100 hundred
1 5 1
2009-12-10T18:24:31+01:00
1 one 6 six
2 two 7 seven
3 three 8 eight
4 four 9 nine
5 five 10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
38 thirty-eight
96 ninety-six
77 seventy-seven
45 forty-five
51 fifty-one
99 ninety-nine
100 hundred
1000 thousand
2009-12-10T18:26:03+01:00
0 - zero
1 - un/une [ę]
2 - deux [de]
3 - trois [trła]
4 - quatre [katr]
5 - cinq [sęk]
6 - six [sis]
7 - sept [set]
8 - huit [łit]
9 - neuf [nef]
10 - dix [dis]
11 - onze [ąz]
12 - douze [duz]
13 - treize [trez]
14 - quatorze [katorz]
15 - quinze [kęz]
16 - seize [sez]
17 - dix-sept [dis set]
18 - dix-huit [dis łit]
19 - dix-neuf [dis nef]
20 - vingt [wę]
21 - vingt et un/une [wę ty ę]
30 - trente [trąt]
31 - trente et un/une [trąt ty ę]
40 - quarante [karąt]
41 - quarante et un/une [karąt ty ę]
50 - cinquante [sękąt]
51 - cinquante et un/une [sękąt ty ę]
60 - soixante [słasąt]
61 - soixante et un/une [słasąt ty ę]
70 - soixante-dix [słasąt dis]
71 - soixante et onze [słasąt ąz]
72 - soixante-douze [słasąt duz]
80 - quatre-vingt [katr węt]
81 - quatre-vingt-un/une [katr węt ę]
82 - quatre-vingt-deux [katr węt de]
90 - quatre-vingt-dix [katr węt dis]
91 - quatre-vingt-onze [katr węt ąz]
92 - quatre-vingt-douze [katr węt duz]
100 - cent [są]
1 1 1