Odpowiedzi

2009-12-10T18:25:29+01:00
Układ odpowiedzi swoistej: na wytworzenie potrzebne jest kilka dni lecz mechanizmy raz uruchomione stają się niebywale efektywne w walce z patogenami. Procces specyficzny, działanie na konkretny czynnik patogenny.
naturalna (przeciwciała matczyne)biernasztuczna (surowice ozdrowieńców)odporność swoistanaturalna (przechorowanie)czynnasztuczna (szczepienie)
Mechanizmy odpowiedzi swoistej (nabytej) to:

* odporność komórkowa – warunkowana przez komórki (limfocyty T), polegająca na bezpośrednim atakowaniu patogenów przez limfocyty
* odporność humoralna – warunkowana przez przeciwciała, polegająca na wytwarzaniu przez limfocyty przeciwciał, których zadaniem jest niszczenie komórek patogennych.
1 5 1
2009-12-10T18:27:48+01:00
Kierowana przeciw konkretnemu antygenowi, nabywana w ciągu życia danego osobnika, związana ze specyficznymi reakcjami zachodzącymi we krwi i w limfie po wniknięciu do nich antygenów.