Zestaw pierwiastki i związki chemiczne tak aby ilustrowały przebieg reakcji chemicznych wodoru z innymi pierwiastkami ( substratami )

Substraty:
siarka , chlor , azot , fosfor , tlen , tlenek miedzi , węgiel

Produkty:
miedź , chlorowodór , woda , metal , siarkowodór , amoniak , woda

1

Odpowiedzi

2009-12-10T18:40:40+01:00
1. wodór+tlen→woda
2.wodór+siarka→siarkowodór
3.wodór+sód→wodorek sodu
4.wodór+wapń→wodorek wapnia
5.wodór+tlenek miedzi(II)→miedź+woda
6.wodór+fosfor→fosforowodór
7.wodór+wapń→chlorowodór
8.wodór+azot→amoniak
2 3 2