Zad.1. Na początku 2008 roku pani Katarzyna i pan Jerzy zarabiali po 1800 zł miesięcznie. Od 1 lutego 2008 r. pani Katarzyna otrzymała podwyżkę o 15%, a pan Jerzy - o 10%. Od 1 września 2008 r. pan Jerzy otrzymał jeszcze jedną podwyżkę, tym razem w wysokości 5%.
Kto dostał większe wynagrodzenie w grudniu 2008 roku?

Wynagrodzenie pani Katarzyny po podwyżce:
___________________________________________________________________

Wynagrodzenie pana Jerzego po pierwszej podwyżce:
___________________________________________________________________

Wynagrodzenie pana Jerzego po drugiej podwyżce:
___________________________________________________________________

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:34:41+01:00
Pani katarzyna
15% z 1800=270
1800+270=2070
pan jerzy
10%z 1800=180
1800+180=1980
5% z 1980=99
1980+99=2079
odp.wynagrodzenie pani katarzyny po podwyżce wynosi 2070zł
odp.wynagrodzenie pana jerzego po pierwszej podwyżce wynosi 1980
odp.wynagrodzenie pana jerzego po drugiej podwyżce wynosi 2079.
odp.większe wynagrodzenie dostał pan jerzy.

; )
2 4 2
2009-12-10T18:36:08+01:00
Wynagrodzenie pani kasi po podwyżce:
1800zł+15%*1800=1800+15/100*1800=1800+270=2070

Wynagrodzenie pana Jerzego po pierwszej podwyżce:
1800+10%*1800=1800+10/100*1800=1800+180=1980zł

Wynagrodzenie pana Jerzego po 2 podwyżce:
1980+5%*1980=1980+5/100*1980=1980+99=2079Zł

ODP W grudniu 2008 r. większe wynagrodzenie dostał Pan Jerzy o 5 zł
3 5 3