Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:28:11+01:00
Wiele procesów przemysłowych generuje znaczące ilości rozcieńczonych kwasów zawierających organiczne bądź nieorganiczne substancje, które nie mogą być zneutralizowane. Odparowywanie jest sprawdzoną metodą stężania takich ścieków i pozwala na ponowne użycie kwasów.

Głównymi procesami będącymi wynikiem produkcji kwasu resztkowego są:

* Regeneracja termalna HCl: zwiększenie stężania HCl lub wydajności
* Produkcja pigmentów (na przykład TiO2)
* Hydrometalurgia: do ekstrakcji miedzi i cynku lub innych materiałów
* Synteza organiczna, do sulfonowania, nitrowania, alkilowania, …
* Produkcja stali : wytrawianie, elektrolity z galwanizacji
5 4 5