Początek układu współrzędnych jest środkiem okręgu , który przechodzi przez punkt A=(-6,-2). Okrąg o środku w punkcie S= (-2,0) przechodzi przez punkt B= (-3,-5). Jak są położone względem siebie te okręgi??

proszę o szczegółowe rozwiązania ( wszystko co robicie piszecie tutaj) z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

2009-12-10T18:32:38+01:00
S₁=(0;0)
A=(-6,-2)
IS₁AI=√[(0-(-6))²+(0-(-2))²]=√(6²+2²)=√(36+4)=√40=√4*10=2√10
R₁=2√10≈6,32

S=(-2,0)
B=(-3,-5)
ISBI=√[(-3-(-2))²+(-5-0)²]=√[(-1)²+(-5)²]=√[1+25]=√26
r₂=√26≈5,09

Okręgi przecinają się w dwóch punktach
IS₁SI=2
R₁-r₂=1,23 <2