Samochód jechał przez godzinę z prędko.ścią 90 km/h a przez nasyępne pół godziny z prędkością 60 km/h i przez te półtorej godziny przejechał całą zaplanowaną trasę. W jakim czasie przejechałby tę trasę gdyby zwiększył średnią prędkość o 12,5%

1

Odpowiedzi

2009-12-12T22:35:10+01:00
S1 - droga przebyta w I etapie
s2 - droga przebyta w II etapie
V1= 90 km/h- prędkość I etapu
V2= 60km/h - prędkość II etapu
t1 = 1h- czas przejazdu I etapu
t2= 1,5 h -czas przejazdu II etapu

Vśr = ?
Vśr + 12,5% z Vśr = 1,25*Vśr = ?
t dla predkości zwiększobnej

Korzystam ze wzoru na predkość V = s :t

1. Obliczam drogę I etapu
s1 = V1*t1
s1 = 90km/h*1h = 90 km

2. Obliczam drogę II etapu
s2 = V2*t2
s2 = 60km/h *1,5 h
s2 = 90 km

3. Obliczam drogę całej trasy
s = s1 +s2 = 90km + 90 km = 180 km

3. Obliczam średnią prędekość
Vśr = s : (t1 +t2)
Vśr. = 180 km : (1h + 1,5h )
Vśr = 180 km :2,5 h
V śr. = 62 km/h

4. Obliczam srednią predkość zwiększoną o 12,5%
V śr 2 = 1,25*Vśr = 81km/h

5. Obliczam w jakim czasie przebędzie samochód trasę 180 km ze średnią prędkością 81km/h

t = s : Vśr2
t = 180 km : 81km/h
t = 2,2(2) h
t = 2 i 2/9 h
t = 2godz 13 min
Gdyby samochód jechał ze średnia predkością 0 12,5% większa to trasę 180 km pokona w ciagu 2,2(2) h = 2 i 2/9 godz = 2godz i13 min