Zestaw pierwiastki i związki chemiczne tak aby ilustrowały przebieg reakcji chemicznych wodoru z innymi pierwiastkami ( substratami )

Substraty:
siarka , chlor , azot , fosfor , tlen , tlenek miedzi , węgiel

Produkty:
miedź , chlorowodór , woda , metal , siarkowodór , amoniak , woda

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:39:18+01:00
S + H2 ----> H2S (siarkowodór)
Cl2 + H2 ----> 2HCl (chlorowodór)
N2 + 3H2 ----> 2NH3 (amoniak)
2P + 3H2 ----> 2PH3 tu nie jestem pewny
O2 + 2H2 ----> 2H2O (woda)
CuO + H2 ----> Cu (miedz) + H2O
C + H2 ------> tutaj nie wiem
2009-12-10T18:45:40+01:00
Siarka+wodor--->siarkowodór
H2+S-->H2S
chlor+wodor-chlorowodor
H2+Cl2-->2HCl
azot+wodor-->amoniak
N2+3H2--->2NH3
tlenek miedzi+wodor--->miedz+woda
CuO+H2-->Cu+H2O
węgiel+wodor--->metan
C+2H2-->CH4
nie ma tego w produktach ale fosfor tez reaguje z wodorem
fosfor+wodor--->fosforek(III)wodoru
2P+3H2-->2PH3

a i ten metal w produktach to mial byc metan ?