Wybierz z nawiasów prawidłowe terminy:
DNA to ... (prosty związek organiczny, złożony związek chemiczny). Jest to ... (kwas nukleinowy, kwas rybonukleinowy) zbudowany z wielu ... (nukleotydów, nukleosomów, aminokwasów). Występuje w ... (cytoplaźmie, jądrze) w postaci ... (chromosomów, chromatyny) Zawiera informację genetyczną o budowie ...(białek, organizmu).

PS: niektóre wiem ale niektórych nawet w necie ciężko znaleźć

3

Odpowiedzi

2009-12-10T18:35:33+01:00
-prosty związek organiczny
-kwas nukleinowy
-nukleotydów
-jądrze
-chromosomów
-organizmu
2009-12-10T18:42:56+01:00
DNA to prosty związek organiczny Jest to kwas nukleinowy.
Zbudowany z wielu nukleotydów. Występuje w jądrze w postaci chromatyny. Zawiera informację genetyczną o budowie organizmu.
2009-12-10T18:48:02+01:00
DNA to złozony zwiazek chemiczny. jest to kwas nukleinowy zabudowany z wielu nukleodytów wystepuje w jądrze w postaci chromosomów Zawiera informację genetyczną o budowie organizmu