1.oblicz długość krawędzi sześcianu, którego pole powierzchni całkowitej wynosi 726 cm²
2.prostopadłościenna sala lekcyjna ma wymiary 9 m × 6m × 3m.
Oblicz masę powietrza w tej sali,przyjmując,że jego gęstość jest równa 1,29g/dm³

1

Odpowiedzi

2009-12-10T18:57:20+01:00
1. 726:6=121cm2 pierwiastek ze 121 =11cm długosc krawędzi sześcianu