Prosił bym o przetłumaczenie na język polski ...:
Bossball was invented in 2004.It combines volleyball,football and gymnastics.To play the game you must have a special inflatable bossball court with a net in the middle.Each half has a trampoline.The teams can consist of three,four or five players.One of them , the attacker , is on the trampoline.
The rules are simple.If the ball touches the court on the rival side - you score a points .The whole team is allowed to touch the ball eight times, then they must throw it to other team.You can play with any body part .However , you mustn't touch the ball with your hends twice at a time.When you're using uour head or feet , twice is OK , but you can't touch it more times.
Bosseball is played by thousands in Brazil , the Netherlands , Spain and Ecuador.It is popular with sports fans and aslo with admirers of samba , which is often played during the matches.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:54:02+01:00
Bossball został wynaleziony w 2004 rok. Łączy on siatkówkę, piłke nożną i gimnastykę.Do gry musisz mieć specjalne nadmuchiwane piłki bossbalowe.Kazdy ma takze trampoline.Zespoły mogą składać się z trzech, czterech lub pięciu graczy . Jeden z nich, napastnik, jest na trampolinie.

Zasady są łatwe. Jesli dotyka piłkę sąd na stronie rywala - można otrzymac punkty. Całego zespołu może dotknąć piłkę osiem razy, a następnie muszą wyrzucić go z druzyny. można grać jakąkolwiek częścią ciała. Jednak nie wolno dotknąć piłkę rekami dwa razy w tym samym czaise. kiedy używasz głowy lub stóp, dwa razy jest OK, ale nie możesz dotknąć w tym samym czasie 2 razy.
Bosseball odgrywa tysięcy w Brazylii, Holandii, Hiszpanii i Ecuador. jest popularny wśród kibiców sportowych, a także wielbicieli samba, która jest często rozgrywany w trakcie meczów.