Grab your water bottle and trainers because next week is healthy living at ridgedale park secondary!
on movement monday you`ll be learning about your bodies and what you nedd to do to......them in tip-top condition! special science lessons will focus on why regular exercise and a balanced diet are..... important for our heart ,lungs,muscles and bones ,and also for our mental health.Got any health problems or concers ? Don`t worry because by the ... of the day you will all have had the chance to talk them throught with the scholl nurse !

on `slim and trim tuesday` we`re going to look at some healthy recipes and cook and teste a variety of nutritious food . We`ll also be ... you to take part in the `healthy lunchbox challenge` . This not only means bringing healthy foof to eat,but also....about the packaging.

On `workout wednesday`it`s time to .... fit ! Fancy yourself as the next David Beckham ? Then we`ve got a treat for you ! Coaches from ridgedale rovers football club will be coming to run some football skills and fitness training sessions . In the afternoon ,we`re all going to participate .....a sponsored run around the scholl field .And yes that includes YOU !

`Think fit thursday`will encourage you to think about the choices we make that have to do with our health.Why do we choose junk foof snacks instead of healthy ones , for example ? We`ll also discuss how to develop a positive body image ,and conduct an experimen to see the ... of smoking on the lungs !

By `Fun friday` you`ll probably be exhausted from all the week`s activites,but you`re still going to have another axciting day.In the morning , you are invited to design a new,healthy menu for the school canteen . Prizes for the ... entries ! Finally you`ll be taking part in a sports afternoon .

Bardzo proszę przetłumaczcie mi to szybko . Bardzo mi to potrzebne . tylko plis nie z neta (z głowy) i z czasami jak mozecie zeby mialo sens . prosze was .
daje najj ;)
z góry dzieki ;)
plis ; **

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:41:15+01:00
Weź do ręki butelkę wody i trenerów, ponieważ w przyszłym tygodniu jest zdrowym trybie życia w Ridgedale parku wtórnego!
na przepływ poniedziałek `ll być nauka o swoje ciała i co zrobić, aby nedd ...... je w tip-top! specjalne lekcje nauki na pytanie, dlaczego regularne ćwiczenia i zbilansowana dieta jest ..... ważne dla naszego serca, płuc, mięśni i kości, a także dla naszego psychicznego bólu głowy.Got żadnych problemów zdrowotnych lub concers? Nie smuć się, ponieważ przez ... dnia, wszyscy mieli okazję porozmawiać z nich myśli Scholl pielęgniarki!

na "szczupły i wykończenia wtorek" We `re going to spojrzeć na niektóre zdrowe przepisy kulinarne i gotować i teste wiele pełnowartościowych produktów spożywczych. Będziemy również ... Państwa do wzięcia udziału w "wyzwanie zdrowych Lunchbox". To oznacza nie tylko wprowadzenia zdrowych foof do jedzenia, ale .... o opakowaniach.

Na treningu "środa" it `s czas .... pasować! Masz talent do następnego David Beckham? Wtedy `ve got a treat for you! Autokary z Ridgedale nożnej Rovers klub przyjedzie do uruchomienia niektórych umiejętności piłkarskich i szkoleń fitness. W godzinach popołudniowych, We `re all weźmie udział ..... sponsorowane biegać Scholl dziedzinie. I tak, że także Ciebie!

"Uznają czwartek" będzie zachęcać do refleksji na temat wyborów dokonujemy, że ma do czynienia z naszych health.Why mamy wybrać przekąski foof śmieci zamiast zdrowych, na przykład? Będziemy także dyskutować jak stworzyć pozytywny wizerunek ciała i prowadzenia eksperymentalnych, aby zobaczyć ... palenia w płucach!

W piątek "Fun" `ll prawdopodobnie wyczerpany cały tydzień` s działalności, ale `re nadal będziemy mieli innego axciting day.In rano, zapraszamy do projektowania nowych, zdrowe menu stołówek szkolnych. Nagrody dla ... wpisów! Wreszcie `ll być udział w po sporcie.

2009-12-10T18:43:08+01:00
Weź do ręki butelkę wody i trenerów, ponieważ w przyszłym tygodniu jest zdrowym trybie życia w Ridgedale parku wtórnego!
na przepływ poniedziałek `ll być nauka o swoje ciała i co zrobić, aby nedd ...... je w tip-top! specjalne lekcje nauki na pytanie, dlaczego regularne ćwiczenia i zbilansowana dieta jest ..... ważne dla naszego serca, płuc, mięśni i kości, a także dla naszego psychicznego health.Got żadnych problemów zdrowotnych lub concers? Don `t worry, ponieważ przez ... dnia, wszyscy mieli okazję porozmawiać z nich myśli Scholl pielęgniarki!

na "szczupły i wykończenia wtorek" We `re going to spojrzeć na niektóre zdrowe przepisy kulinarne i gotować i teste wiele pełnowartościowych produktów spożywczych. Będziemy również ... Państwa do wzięcia udziału w "wyzwanie zdrowych Lunchbox". To oznacza nie tylko wprowadzenia zdrowych foof do jedzenia, ale .... o opakowaniach.

Na treningu "środa" it `s czas .... pasować! Masz talent do następnego David Beckham? Wtedy `ve got a treat for you! Autokary z Ridgedale nożnej Rovers klub przyjedzie do uruchomienia niektórych umiejętności piłkarskich i szkoleń fitness. W godzinach popołudniowych, We `re all weźmie udział ..... sponsorowane biegać Scholl dziedzinie. I tak, że także Ciebie!

"Uznają czwartek" będzie zachęcać do refleksji na temat wyborów dokonujemy, że ma do czynienia z naszych health.Why mamy wybrać przekąski foof śmieci zamiast zdrowych, na przykład? Będziemy także dyskutować jak stworzyć pozytywny wizerunek ciała i prowadzenia eksperymentalnych, aby zobaczyć ... palenia w płucach!

W piątek "Fun" `ll prawdopodobnie wyczerpany cały tydzień` s działalności, ale `re nadal będziemy mieli innego axciting day.In rano, zapraszamy do projektowania nowych, zdrowe menu stołówek szkolnych. Nagrody dla ... wpisów! Wreszcie `ll być udział w po sporcie.