Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:50:09+01:00
OPERACJA GOSPODARCZA - to każde zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa i/lub pasywa danej jednostki w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgowości tej jednostki.

ZDARZENIE GOSPODARCZE - jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza. Każda operacja gospodarcza jest zdarzeniem gospodarczym, lecz nie każde zdarzenie gospodarcze jest operacją gospodarczą.

Cechy operacji gospodarczych:
* ścisły związek z działalnością prowadzoną przez jednostkę gospodarczą,
* jednoznacznie określony termin wystąpienia,
* wyrażanie skutków decyzji gospodarczych lub skutków nadzwyczajnych okoliczności losowych,
* obowiązek dokumentowania,
* masowość i powtarzalność występowania,
* wywoływanie zmian w składnikach majątku i kapitału.

Pozdrawiam. :)
2009-12-10T19:20:48+01:00
Operacja gospodarcza - zdarzenie gospodarcze, które powoduje zmiany w składnikach bilansu.

Cechy charakterystyczne operacji gospodarczych:
ścisły związek z przedmiotem działalności prowadzonej przez jednostkę,
określenie terminu wystąpienia operacji - data,
obowiązek udokumentowania,
masowość i powtarzalność powtarzania,
wywołanie zmian w składnikach bilansu,
wyrażone są wartościowo.

W operacjach gospodarczych wyróżniamy:
operacje bilansowe (bezwynikowe)
operacje wynikowe

Operacje gospodarcze powodują zmiany w składnikach bilansu przyczyniające się do przemieszczania jego składników nazywane są operacjami gospodarczymi bezwynikowymi (bilansowe operacje gospodarcze); np. spłata kredytu gotówką.

Zdarzenie gospodarcze - pojęcie z zakresu rachunkowości oznaczające zdarzenia wywołane działalnością jednostki gospodarczej w zakresie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży dóbr i usług.

Zdarzenia gospodarcze dzielą się na:
wywołujące zmiany w aktywach i/lub pasywach przedsiębiorstwa - są to operacje gospodarcze,
nie wywołujące zmian materialno-kapitałowych - pozostałe zdarzenia gospodarcze.