Pole równoległoboku jest równe 120cm². jeden z boków ma długość 5 cm a jedna z wysokości ma dł. 4 cm. Oblicz dł. pozostałych boków i wysokości tego równoległoboku


Ramiona trapezu prostokątnego mają dł. 4 cm i 5 cm a jego pole jest równe 46cm² Oblicz obwód tego trapezu


na jutro pliss :) jak najszybciej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:02:59+01:00
Z.1
a- jeden bok równoległoboku a=5ch
b-drugi bok równoległoboku
ha- wysokość opuszczona na bok a
hb-wysokość opuszczona na bok b hb=4cm
P= 120cm²

P=a×ha
ha=P/a
ha=120cm²/5cm
ha=24 cm

P=b×hb
b=P/hb
b= 120cm²/4cm
b= 30cm

Z.2
a,b - podstawy trapezu
h- wysokość
c- ramię, przy kącie prostym c=4cm
d- drugie ramię d=5cm
ramię d musi być dłuższe od c, jak narysujesz, to zobaczysz.
P= 46 cm²

P=1/2×h× (a+b)
h=c
P=1/2xcx(a+b)
a+b=2P/c
a+b= 2x46cm²/4cm
a+b=23cm
Obw.:= a+b+c+d
Obw=23cm+4cm+5cm
Obw=32 cm.
1 4 1