Odpowiedzi

# przemysł elektroniczny

* wykrywanie niewielkich obiektów (układy scalone),
* rozpoznawanie układów scalonych,
* kontrola zgiętych lub przesuniętych wyprowadzeń w układach scalonych,
* liczenie wyprowadzeń w układach scalonych,
* pozycjonowanie plytek na taśmie,
* wykrywanie błędów w druku,
* kontrola obecności past, klejów.

# przemysł spożywczy

* kontrola daty przydatności do spożycia,
* kontola czystości opakowań,
* kontola napełnienia opakowań,
* kontrola prawidłowego zamknięcia opakowań,
* kontrola zmiany czystości wody,
* wykrywanie obecności naklejki na butelce lub kartonie,
* wykrywanie wieczka / denka puszki aluminiowej.

# przemysł farmaceutyczny

* kontrola poziomu wewnątrz pojemnika,
* wykrywanie obecności naklejki na butelkach z lekarstwami,
* kontrola ampułki,
* kontrola dlugości kapsułki,
* kontrola ilości sypanego proszku.

# przemysł maszynowy

* pozycjonowanie obrabianego przedmiotu,
* kontrola kształtu elementów,
* bezdotykowy pomiar wymiarów taśm, przewodów,
* liczenie drobnych przedmiotow metalowych,
* kntrola obecności wyprasek / kontrola krzywizny,
* kontrola bloków silnika,
* kontrola dokręcenia śrub,
* kontrola długości śruby i gwint
33 4 33
Fotokomórka jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysł.
Znalazła zastosowanie w :
Przemyśle spożywczym
Przemyśle elektrycznym
Przemyśle farmaceutycznym
Przemyśłe maszynowym

Przykłady:
Przemysł spożywczy- kontrola daty ważności produktu, czystości opakowań, zmiany czystości wody
Przemysł elektryczny- wykrywanie obiektów, wykrywanie błędów
Przemysł farmaceutyczny- kontrola długości, ilości
Przemysł maszynowy- kontrola kształtów, pomiar długości i wielkości
19 2 19