Zadanie 1. Zapisz symbolicznie zbiory opisane w następujący sposób

A- zbiór liczb parzystych
B - zbiór liczb nieparzystych niedodatnich
C - Zbiór liczb naturalnych mniejszych od 9 i podzielnych przez 3
D - zbiór liczb, których wartość bezwzględna wynosi 5,5
E - zbiór liczb, których kwadrat wynosi 16
F - zbiór liczb będących całkowitymi wielokrotnościami "pierwiastek z 2"
G - zbiór potęg liczby 7 o wykładniku naturalnym
H - zbiór liczb całkowitych ujemnych, nie mniejszych niż - 8.
I - zbiór liczb parzystych nie więkzych niż 20
J - zbiór liczb będących całkowitymi wielokrotnościami liczby "pi"

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-06T19:36:06+02:00
A= 2n ∧ n ∈C
B= 2n+1 ∧ n≤0
C= 3n ∧ n<9
D= |n|=5,5 ∧n∈R
E=x²=16∧ n ∈R
F= n √2 ∧ n∈C
G=7^n ∧ n∈N
H= n ∧ n ∈C₋ ∧n<-8
I= 2n ∧ n≤20
J=nπ ∧n∈C