Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T18:59:11+01:00
Szkoda, że najpierw nie rzuciłeś pytania w wyszukiwarkę, bo dokładnie takie samo pytanie tu na zadane.pl ktoś zadał 19.10.2009 ---- skąd spisali państwo powyżej mnie :-/


polecam strone - tam jest to fajnie napisane
.pl/gim1/uczen/chemia/lekcja/ketony.htmla tu masz fragment:
............WŁAŚCIWOŚCI ALDEHYDÓW I KETONÓW
Alkanale tworzą szereg homologiczny, w którym pierwszy metanal (aldehyd mrówkowy) jest gazem,
a następne są cieczami.
Metanal dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego około 40% roztwór wodny, to formalina. Ze względu na swe właściwości, stosuje się go do konserwacji preparatów organicznych. Metanal posiada charakterystyczny zapach i jest toksyczny.
Aldehydy wykazują właściwości redukujące. Próby Trommera i Tollensa, wykorzystują je do wykrywania obecności grup aldehydowych.

Próba Trommera polega na redukcji w środowiska zasadowym, wodorotlenku miedzi(II) do tlenku miedzi(I) (charakterystyczne czerwonej zabarwienie). Aldehydy utleniają się wówczas do kwasów karboksylowych:
HCHO + 2Cu(OH)2 --> HCOOH + Cu2O + 2H2O

Próba Tollensa - nazywana próbą lustra srebrowego, polega na redukcji tlenku srebra,
w roztworze amoniakalnym, do metalicznego srebra, tworzącego na ściankach probówki lustro.
HCHO + Ag2O --> HCOOH + 2Ag

W przeciwieństwie do aldehydów ketony nie ulegają próbom Trommera i Tollenasa, dlatego próby te służą do rozróżniania tych dwóch grup związków. Potwierdza to brak właściwości redukujących ketonów w tej reakcji.
Ze względu na obecność grupy karbonylowej aldehydy i ketony dają szereg reakcji. Ulegają:
reakcji utleniania i redukcji
addycji alkoholi i wody, wodorosiarczanu, hydroksyloaminy, hydrazyny, cyjanków
kondensacji aldolowej
reakcji Cannizaro.
Mechanizmy tych reakcji poznasz w dalszych etapach kształcenia.18 3 18