Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:03:08+01:00
Energia słoneczna
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
Ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, są niezawodne.
Wszechstronność zastosowań oraz długotrwałe użytkowanie instalacji.
WADY
Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur).
Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary.

Elektrownie wodne
ZALETY
Państwa wykorzystujące własne zasoby hydroenergetyczne nie są zależne od zagranicznych dostaw energii.
Czyste odnawialne źródło energii.
Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni.
Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni.
Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.
Możliwość wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych
WADY
Zależność od opadów deszczu.
Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt.
Lokalne zmiany klimatyczne

Energia wiatru
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych ludności poprzez rozwój ekologicznie czystej czystej energii,
Możliwość zasilania miejsc trudno dostępnych,
Wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym,
Możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach.
WADY
Wysokie koszty budowy i utrzymania.
Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa..
Hałas turbin.
Zależność od wiatru.
Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych

Elektrownie jądrowe
ZALETY
Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla.
Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe.
Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu.
WADY
Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii.
Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa.
Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.

Energia geotermalna
ZALETY
Czyste źródło energii.
Zasoby energii geotermalnej występują w każdym miejscu na Ziemi, co daje możliwość pozyskiwania jej w pobliżu odbiorcy.
Energia wnętrza Ziemi to stale dostępne źródło energii.
Instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
WADY
Drogie instalacje.
Problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń.
Odpowiednie skały występują w niewielu miejscach na świecie.
Uwalnia się radon i siarkowodór.
;)

1 5 1