Podaj liczbę atomów pierwiastków w następujących zapisach związkow chemicznych wg wzoru :
H₂SO₄ - 2 atomy wodoru, 1 atom siarki, 4 atomy tlenu
H₃PO₄-
2H₃PO₄-
Ca₃(PO₃)₂-
4Mg₃(PO₃)₂-
P₄O₁₀-
4CO₂-
Ca(OH)₂
Al₂(SO₄)₃
15H₂O
5 MgO
3SO₂
6NH₃
3Mg(OH)₂
C₂H₅OH
CH₃COOH

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:37:54+01:00
H₂SO₄ - 2 atomy wodoru, 1 atom siarki, 4 atomy tlenu
H₃PO₄- 3 at. wodoru, 1 at. fosforu, 4at. tlenu
2H₃PO₄- 6 at. wodoru, 2at. fosforu, 8 at. tlenu
Ca₃(PO₃)₂- 3 at. wapnia, 2 at. fosforu, 6 at. tlenu
4Mg₃(PO₃)₂- 12 at. magnezu, 8 at. fosforu, 24 at tlenu
P₄O₁₀- 4 at. fosforu, 10 at. tlenu
4CO₂- 4 at. węgla, 8 at. tlenu
Ca(OH)₂ - 2 at. wapnia, 2 at. tlenu, 2 at. wodoru
Al₂(SO₄)₃ - 2 at. glinu, 3 at. siarki, 12 at. tlenu
15H₂O - 30 at. wodoru, 15 at. tlenu
5 MgO - 5 at. magnezu, 5 at. tlenu
3SO₂ - 3 at. siarki, 6 at. tlenu
6NH₃ - 6 at. azotu, 19 at. wodoru
3Mg(OH)₂ - 3 at. magnezu, 6 at. tlenu, 6 at. wodoru
C₂H₅OH - 2 at. węgla, 6 at. wodoru, 1 at. tlenu
CH₃COOH - 2 at. wegla, 4 at. wodoru, 2 at. tlenu
1 4 1