Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T21:54:20+01:00
V = 72 cm³ - objętość ostrosłupa prawidłowego czworokatnego
a = H - krawędź podstawy = w ysokosci ostrosłupa

Pc = ? - pole powierzchni całkowitej ostrosłupa

1. Obliczam krawędź podstawy a ( kwadratu)
V = Pp * H = 72 cm³
a² * H= 72 cm³
H = a
a² *a = 72 cm³
a³ = 72 cm³
a = ∛8*∛9
a = 2∛9 cm
2. Obliczam h śc - wysokość ściany bocznej ( trójkata)
H² + (½a)² = h²ść
h²śc = a² - ¼a²
h²śc = ¾a²
hść =√(¾a)²
hść =½ a*√3 cm
hść = ½*2∛9*√3 cm
hśc = ∛9*√3
3. Obliczam pole całkowite
Pc = Pp + Pb
Pc = a² + 4*½a*hść
Pc = a² + 2a*hśc
Pc = a² + 2a*∛9*√3
Pc =( 2∛9)² + 2*(2∛9)*∛9*√3
Pc =4*3∛3 + 4*∛9*∛9*√3
Pc = 12∛3 + 4*3∛3*√3
Pc = 12∛3 + 12 ∛3*√3
Pc = 12∛3 ( 1 + √3)