Odpowiedzi

2009-12-11T14:32:23+01:00
Podstawowe zasady Prawa Konstytucyjnego :
-Zasada państwa jako dobra wspólnego
-Zasada demokratycznego państwa prawnego
-Zasada suwerenności narodu
-Zasada konstytucjonalizmu
-Zasada podziału władz
-Zasada pluralizmu politycznego
-Zasada społecznej gospodarki rynkowej

Zasady (funkcje) Ustroju Politycznego:
Zasady zawarte są w dokumentach prawnych lub na tradycji
-wytyczają kierunki aktywności państwa oraz ich zakres działania
-podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli