Odpowiedzi

2009-12-10T19:51:57+01:00
A) (5x-2)(x+7)(4-¹₃x)=0
5x-2=0 lub x+7=0 lub 4-¹₃x=0
5x=2 /5 x=-7 -¹₃x=-4 /(-¹₃)
x=²₅ x=7

b)5x⁵-21x⁴-20x³=0
x³(5x²-21x-20)=0
x³=0 lub 5x²-21x-20=0
x=0 a=5 b=-21 c=-20
Δ=b²-4ac
Δ=(-21)²-4*5*(-20)
Δ=441+400
Δ=841
√Δ=29
-b-√Δ 21-29 -8
x₁= -------= --------=------= -⁴₅
2a 2*5 10

-b+√Δ 21+29 50
x₂= -------= --------=------= 5
2a 2*5 10
c)2x²-11x²-21=0
a=2 b=-11 c=-21
Δ=(-11)²-4*2*(-21)=121+168=289
√Δ=17
-b-√Δ 11-17 -6
x₁= -------= --------=------= -³₂
2a 2*2 4


-b+√Δ 11+17 28
x₂= -------= --------=------= 7
2a 2*2 4
d)5x³-4x²+45x-36=0
x(5x²-4x+45-36)=0
x=0 lub 5x²-4x+45-36=0
5x²-4x+9=0
a=5 b=-4 c=9
Δ=(-4)²-4*5*9=16-180=-164
brak rozwiązań