1.Liczba x jest o 7 większa od liczby y , a dwukrotność liczby y jest o pięć mniejsza od połowy liczby x.?
Jaki do tego ułożyć układ równań?
2.Wyznaczając x z rownania 3x-2v= 5 , otrzymamy (ile?)
3.Przekształć układ równań
2x-v=4
3x-2y=2
BARDZO PILNE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:31:11+01:00
1) x=y-7
2y=x+5
2) 3x-2y=5
3x=5-2y
x=(5-2y)/3
3)2x-y=4
3x-2y=2
y=-4+2x
x-2y=2
x-2(-4+2x)=2
x+8-4x=2
-3x=-6
x=2
x=2
y=-4+x
y=-4+2
y=-2
x=2
4 3 4