Odpowiedzi

2009-12-10T19:03:08+01:00
Druhny i Druhowie!
Proponuję zapoznać się z obszernymi fragmentami wydanej w roku 1979 broszurki „NASZ BOHATER HUFCA”. Znajdziecie tu m.in. krótkie informacje o ludziach, którzy wchodzą w skład zbiorowego bohatera naszego Hufca.
Lista przez kolejne lata była poszerzana o osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego miasta i harcerstwa bydgoskiego.
W roku 80-lecia harcerstwa w Bydgoszczy V Zjazd Hufca ZHP Bydgoszcz-miasto obradujący dnia 11 października 1997 roku podjął uchwałę o przyjęciu do „POCZTU BOHATERA HUFCA” ponadczasowych bojowników o wolność i postęp społeczny, w tym także zasłużonych instruktorów i harcerzy. Są to:

Teofil Magdziński
Tadeusz Nowakowski
Jan TeskaWincenty Gordon
Bernard Mroziński
Eugeniusz Szulc
Jan Wierzejewski
Edward Zurn
Zdzisław Zagłoba-Zygler