21. Co nazywamy oporem elektrycznym i w jakich jednostkach go wyrażamy?
22. Jak obliczyć opór zastępczy układu odbiorników energii elektrycznej?
23. Prawo Ohma.
24. Od czego i jak zależy opór przewodnika?
25. Jak obliczyć opór przewodnika, jeżeli znamy jego długość, pole przekroju
poprzecznego i opór właściwy?
26. Podać 3 najlepsze przewodniki elektryczności.
27. Ogólny wzór na moc. Jednostki mocy.
28. Jak obliczyć moc wydzieloną na odbiorniku energii elektrycznej?
29. Co to jest moc nominalna, a co realna?
30. Jak moc realna zależy od napięcia?
31. Jak obliczyć ile razy zmaleje moc, np. żarówki, jeżeli podłączymy ją pod napięcie np.
2 razy mniejsze?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T21:38:33+01:00
21.Oporem elektrycznym nazuwamy utrudnianie drogi dla przepływu prądu elektrycznego.
22.Obliczanie rezystancji zastępczej można obliczać na 2 sposoby zależnie od połączenia oporników
a)w połączeniu szeregowym rezystancja zastępcza jest równa sumie rezystancji składowych.
Rz=R1+R2+...Rn
b)w poł.równoległym odwrotność rezystancji zastępczej jest sumą odwrotności rezystancji składowych.
1/Rz=1/R1+1/R2+..1/Rn lub Rz=R1*R2 / R1+Rw
23.prawo Ohma
R=U/I U=I*R I=U/R
26.głupie pytanie ..każdy przewodnik ma rezystancje..trudno powiedzieć który jest najlepszy bo w rolę wchodzą jego właściwośći
27.P=U*I
28.Stosunek pracy do czasu w której została ona wykonana nazywamy mocą.Jednostką mocy jest Watt.
31. W/T+U*I W/T=P

Myślę że pomogłem..stary gdzie chodzisz do szkoły że tak bez sensu pytania formułują..
Zespół Szkół Elektronicznych w radomiu pozdrawia
www.elektronik.edu.pl