Odpowiedzi

2009-12-10T19:11:51+01:00
Oddychanie komórkowe jest to proces podczas którego jest wykorzystana wymiana gazowa czyli tlen jest dostarczony do danej komorki jest wchaniane i wydalany jest dwudlenek wegla CO₂
7 4 7
2009-12-10T19:14:34+01:00
Oddychanie komórkowe-jest procesem utleniania biologicznego. Polega na rozkładzie substancji organicznych z wydzieleniem energii. Przebieg oddychania komórkowego można zapisać tak: C6 H12 O6 + 6O2 + H2O + energia
7 4 7
2009-12-10T19:16:18+01:00
Oddychanie jest procesem zachodzącym w komórkach wszystkich organizmów żywych, dzięki któremu zostaje uwolniona energia. Energia ta jest wykorzystywana na podstawowe procesy życiowe organizmu, np.: wzrost, ruch, utrzymanie stałej temperatury ciała. Komórki wytwarzają energię w procesie rozkładu związków organicznych, np. glukozy. Końcowym produktem tego procesu są dwutlenek węgla i woda.

Oddychanie komórkowe jest procesem utleniania biologicznego, polegającego na rozkładzie substancji organicznych z wydzieleniem energii. Przebieg oddychania komórkowego można zapisać w następujący sposób:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia.

Z cząsteczki glukozy i 6 cząsteczek tlenu powstaje 6 cząsteczek dwutlenku węgla, 6 cząsteczek wody i wyzwalana jest energia.

Oddychanie komórkowe jest przykładem katabolizmu, czyli rozpadu związków organicznych na proste związki nieorganiczne.

Czynniki mające wpływ na proces oddychania komórkowego to:

* dopływ tlenu,
* temperatura otoczenia,
* ilość pokarmów,
* aktywność życiowa organizmów,
* sprawność funkcjonowania narządów wymiany gazowej.


5 4 5