1.W zakładach mięsnych do peklowania wędlin używa się roztworu saletry potasowej KNO3.Oblicz stężenie procentowe saletry wiedząc, że w 100g wody rozpuszcza się 20g substancji.
2.Napisz równania reakcji otrzymywania zasady sodowej dwoma sposobami.
3.Zapisz równania reakcji powstawania kwasu azotowego (V)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:10:20+01:00
W 100g wody rozpuszcza się 20g KNO3 czyli masa roztwóru wynosi 120g

Cp=ms*100%/mr

Cp=20g*100%/120g
Cp=16,(6)%

Zad.2
2Na + 2H2O ---->2NaOH + H2 metal + woda -----> wodorotlenek + wodór
Na2O + H2o -----> 2NaOH tlenek metalu + woda ----> wodorotlenek

Zad.3

N2O5 + H2O -----> 2HNO3
2009-12-10T19:11:26+01:00
1
20/120*100=16,7%
2
Na2O + H2O ---> 2NaOH
2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2
3
N2O5 + H2O ---> 2HNO3
2009-12-10T19:18:44+01:00
1.
Cp=20g*100%/120g
Cp=16,(6)%

2.
2Na + 2H₂O -> 2NaOH + H₂
Na₂O + H₂O -> 2NaOH

3.
N₂O₅+ H₂O -----> 2HNO₃