Odpowiedzi

2009-12-10T19:11:36+01:00
Przyrodnicze to że w nim mieszkają niektóre zwierzęta. Las jest oddalony od miasta i spalin samochodowych można tam odetvhnąć i poukładać mysli oraz zawsze oddychać świerzym powietrzem. Gospodarcze to są wycinane drzewa które słurzą nad jako opał, rosną tam wszelkiego rodzaju owoce które nie można spotkac w innych miejscach.
24 3 24
2009-12-10T19:14:40+01:00
Funkcje lasów:
-gospodarcze
-pośrednio - gospodarcze
-pozagospodarcze
Na czym polega tak ogromnie znaczenie lasów? Otóż nie są one tylko ozdobą krajobrazu i miejscem wypoczynku. Ich rola jest wieloraka:
- są przede wszystkim największą na świecie „fabryką” tlenu – składnika powietrza, bez którego życie na ziemi nie jest możliwe;
- są rekreacyjno - wypoczynkowo - zdrowotne;
- zatrzymują znaczne ilości wód opadowych i opóźniają ich spływanie do rzek. Z całą pewnością można stwierdzić, że katastrofalna powódź w Sudetach i na Nizinie Śląskiej w lipcu w 1997 roku byłaby znacznie mniejsza, gdyby lasy sudeckie nie zostały zniszczone przez zanieczyszczenia przemysłowe;
- chronią glebę przed jej niszczeniem – wypłukiwaniem, zmywaniem i wywiewaniem;
- poza tlenem wydzielają szereg substancji bakteriobójczych, mających zbawienny wpływ na stan zdrowia człowieka;
- są filtrem zanieczyszczeń powietrza;
- utrzymują optymalną dla rozwoju świata organicznego wilgotność powietrza;
- chronią glebę przed erozją ( wodną i wietrzną);
- dostarczają glebie składników pokarmowych;
- pełnią ważną role w gospodarce:
- dostarczają drewna wykorzystywanego do produkcji tarcicy, płyt pilśniowych i wiórowych, stolarki budowlanej, mebli i papieru;
-dostarczają runa leśnego, m.in. grzybów i jagód;
- są miejscem polowań, które dostarczają państwu niebagatelnych dochodów;
- są bardzo atrakcyjnymi obszarami turystycznymi.


Lasy dostarczają drewna, owoców, ziół, grzybów, żywicy, są siedliskiem życia dzikich zwierząt-są to ich funkcje produkcyjne. Poza tym lasy pełnią ważne funkcje poza produkcyjne. Kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego. Lasy regulują stosunki wodne, zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, chronią przed wiatrem. Dzisiaj w naszych lasach przeważają lasy iglaste. Lasy zachowały się w górach, na pojezierzach i w Polsce Zachodniej. Przeważają lasy o powierzchni mniej niż 25 ha. Dużych kompleksów leśnych stanowiących fragmenty dawnych puszcz jest zaledwie 50.W Polsce wyróżnia się 5 zasadniczych typów lasów: bory, grądy, łęgi, i lasy górskie.
16 2 16
2009-12-10T19:15:10+01:00
Lasy pochłaniają wiele trujących i szkodliwych pyłów i gazów.
Lasy dostarczają nam tlen.
Są głównym surowcem, czyli drewnem.
Mają olbżymi wpływ na środowisko.
Dzięki lasom możemy cieszyć się pięnem świata.
Są częścią parków i rezerwatów.
Zatrzymują wody.
12 4 12