Hemofilia jest cechą sprzeżoną z płcią co oznacza że warunkujący ją gen jest zlokalizowany w chromosomie X. Literą H oznaczono allel dominujący(zapewnia prawidłowe krzepięcie krwi) literą h allel recesywny( hemofilia) Kobieta nosicielka(XHXh) poślubiła zdrowego mężczyznę (XHY). Podaj genotypy i fenotypy dzieci tej pary i przedstaw odpowiednią krzyżówkę

1

Odpowiedzi

2009-12-10T19:25:42+01:00
mezczyzna XH Y

kobieta
XH XHXH XHY
Xh XHXh XhY

Genotypy : XHXh x XHY

Fenotypy :
XHXH - zdrowe dziecko
XHY- zdrowe dziecko
XHXh - chore dziecko
XhY - nosiciel hemofilii

prawdobodobienstwo wystapienia hemofilii u potomstwa wynosi 50%
7 2 7