Przetłumaczyć Na Polski!

THE WORST HOLIDAY !!
I was on holiday in egypt with my 2 friends Marta and Natalia and my family.We visited the Pyramids and the Egyptian Museum. We decided to go to the market.In one of the shops I bought some Egiptian pictures ,and in the next shop We saw a little white wooden dog and a black wooden cat. Natalia like cats so she decided to buy the black wooden cat . The man in the shop has said to her: ,,that's a very old cat, Be very careful with it''. Natalia bought the cat and went to the hotel. In the evening Natalia put the cat into the suitcase. That night I couldn't sleep. The Egiptian cat appeared in my dreams His eyes was yellow and angry. The next morning , when I woke-up I saw the the cat on the floor near my bed. But after I tought that Marta and Natalia wonted to make me a joke.So I asked them about that. Girls were surprise and ansvered : No !!
The nextnight Marta had the same dream and a night later the cat appeared in the dream of Natalia and each time the wooden cat stood near the bed of this person Who had the dream. One day before We got back home Natalia,Me and Marta got stuck for 4 hours in the room of game .In the end one of the worker of he hotel heared us and saved Me,Marta and Natalia . When we cept the room of the game we saw the wooden cat near the door. We was scared ! how was it possible ? Ithink , that wooden cat has power.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:12:18+01:00
Byłem na wakacjach w Egipcie z moich 2 znajomych Marta i Natalia i moim family.We odwiedził Piramidy i Muzeum Egipskim. Zdecydowaliśmy się na market.In jednym ze sklepów kupiłam kilka Egiptian zdjęcia, a w następnym sklepie Widzieliśmy małe białe drewniane psa i kota czarnego drewna. Natalia jak koty więc postanowiła kupić kota czarnego drewna. Człowiek w sklepie powiedział do niej:,, to bardzo stary kot, trzeba być ostrożnym z jej''. Natalia kupiła kota i poszedł do hotelu. Wieczorem Natalia umieścić kota w walizce. Tej nocy nie mogłem zasnąć. Egiptian kot pojawił się w moich snach Jego wzrok był żółtego i zła. Następnego ranka, kiedy się obudziłem, zobaczyłem kota na podłodze przy łóżku. Ale po tym, jak uczy, że Marta i Natalia wonted do mnie joke.So Poprosiłem ich o tym. Dziewczęta były zaskoczeniem i ansvered: Nie!
Nextnight Marta mieliśmy ten sam sen i noc później kot pojawił się w śnie Natalia i za każdym razem drewniany kot stał przy łóżku tego, kto miał sen. Na dzień przed wróciliśmy do domu Natalia, Ja i Marta utknął na 4 godziny w pokoju gry. W jednym końcu pracownik hotel on słyszał nas i mnie uratował, Marta i Natalia. Kiedy CEPT sali gry widzieliśmy drewniane kota w pobliżu drzwi. Mamy bałam! Jak to możliwe? IThink, że drewniany kot ma moc