Odpowiedzi

2009-12-10T23:51:06+01:00
A)
Ob=2πr, zaś przekątna a jest średnicą okręgu opisanego
zatem: Ob=2π* ½a= πa

b)
gdy okrąg jest opisany na trójkącie równobocznym to zachodzi nierówność:
h= ³/₂ r
r= ⅔ h, a h=a√3/2 dla trójkąta równobocznego
r= ⅔* a√3/2= a√3/3
Więc średnica 2r= 2a√3/3 (w stosunku do krawędzi podstawy)
2r= ⁴/₃ h (w stosunku do wysokości)
5 4 5