Odpowiedzi

2009-12-10T22:26:10+01:00
SYSTEM WŁADZY ALEKSANDRA

- Aleksander przejmuje model wschodniej monarchii despotycznej.
- włączanie arystokracji perskiej do rządów; stosowanie wschodniego ceremoniału
- tolerancja wobec odrębności kulturowej i religijnej podbitych ludów

w 332 p.n.e. Aleksander zaklada nowe miasto w podbitym Egipcie - Aleksandrię.
w 325 p.n.e. Aleksander chce podbić Indie, ale ciężkie warunki klimatyczne i opór miejscowej ludności (użycie słoni bojowych) skłaniają go do odwrotu
2 336 p.n.e. objął tron macedoński, a następnie został obrany przez Greków naczelnym wodzem wyprawy na Persję. Pokonawszy Persów stworzył ogromne imperium, sięgające aż po Indie. Słynął z owagi, brał osobiście udział w bitwach, uwielbiali go żołnierze greccy i macedońscy.