Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T20:54:57+01:00
W czasie I wojny światowej ujawniły się słąbości rządów cesarskich. Armia rasyjska musiała się wycofać z frontu,rosło nie zadowolenie,sprzyjał temu brak żywności.Car Mikołaj II zrezygnował z rządów.Powstały 2 ośrodki władzy,Rzad tymczasowy(burżułazja i inteligęcja) oraz Pitagrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich(żołnieże i cywile).
Niezadowolenie w Rosji wykorzystali bolszewicy zwolennicy ustroju komunistycznego ich przewodniczącym był Lenin.Rzad Niemiec obieacał Leninowi że doprowadzi go do władzy oraz zapewni środki finansowe jeżeli Rosja zrezygnuje z wojny.
Początkowo bolszewicy nie mieli poparcia lecz gdy zwiększał się kryzys uległo to zmienie.Bolszewicy przejeli częśc rad robotniczo-żołnierskich i doszli do władzy.Lenin rzucał hasło pokoju co przyniosło im wielkie poparcie ze strony narodu.W rzeczywistosci obce im by ideały wolności i równości.Bolszewikom zależało na władzy a nie na losach ludzi.