Rozwiąż nierówność :
a) (x+1)(2x-1)>0
b)(x-4)²wieksze rowne 0
c ) (x-3)(5-x)>0
d)6x(7-3x)mniejsze równe 0
e) 9-4x²>0
f) /(9x-5)²-2(x-5)mniejsze rowne 0
g) -2(x+√2)(2x-√2)>0
h) 8x-2√2x²<0
i)x²-2x+2 wiekszze rowne
j) 7x-4x²-4>0
k) 3x²-11x-20>0
l)64x²+49mnijsze rowne 0
m)x²-4<0
n)x²mniejsze rowne 9
o)x²wieksze rowne -4

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:28:38+01:00
A)x∈(-∞,-1)u(1/2;∞)
b)x∈R
c) x∈(3,5)
d) x∈(-∞,0>u<7/3,∞)
e) x∈(-3/2; 3/20
f) x∈Ф
g) x∈(-√2;√2/2)
h) x∈(-∞;0)u(√2;∞)
i)x∈R
2 4 2
2009-12-10T19:32:15+01:00
A) (x+1)(2x-1)>0
(x+1)(2x-1)=0
x+1=0 v 2x-1=0
x=-1 2x= 1
x=½
teraz rysujemy oś x .. na niej znaczymy te punkty.. zaznaczamy kółka otwarte..ramiona do góry i zaznaczamy to co nad osia :
x ∈ (-nieskończoności,-1) u (½, +nieskończoności)

b)(x-4)²większe równe 0
x-4większe równe 0
x większe równe 4
teraz rysujemy oś x .. na niej znaczymy ten punkt.. zaznaczamy kółko zamknięte.ramiona do góry. i zaznaczamy to co nad osia :
x∈ <4, +nieskończoności)

c)(x-3)(5-x)>0
(x-3)(5-x)=0
x-3=0 v 5-x=0
x=3 -x=-5
x=5
teraz rysujemy oś x .. na niej znaczymy te punkty.. zaznaczamy kółka otwarte..ramiona do dołu i zaznaczamy to co nad osia :
x∈(3,5)

d)6x(7-3x) mniejsze równe 0
6x mniejsze równe0 v 7-3x mniejsze równe 0
x mniejsze równe 0 -3x mniejsze równe -7
x większe równe 2 2/3
teraz rysujemy oś x .. na niej znaczymy te punkty.. zaznaczamy kółka zamknięte..ramiona do dołu i zaznaczamy to co pod osia :
x∈ (-nieskończoności, 0> u < 2 2/3, +nieskończoności)
8 4 8