Dane są liczby a=(3√3₋4)÷1₊2√3 i b=√27×(1/9)³/3⁻⁵
a)Przedstaw liczbę a w postaci x ₊y√3 gdzie x i y są liczbami wymiernymi
b)Zapisz liczbę b w postaci potęgi liczby 3 o wykładniku ułamkowym
c)Suma liczb a i b stanowi 80% pewnej liczby c. Wyznacz liczbę c

1

Odpowiedzi

2009-09-07T08:52:30+02:00
Dane są liczby a=(3√3₋4)÷1₊2√3 i b=√27×(1/9)³/3⁻⁵
a)a=(3√3₋4)÷1₊2√3 = 3√3₋4₊2√3 = -4+5√3
x = -4
y = 5
b)Daszek ^ oznacza potęgę
b=√27×(1/9)³/3⁻⁵ = √3³×(3^(1/2))³/3⁻⁵ = 3^(2/3)×3^(3/2)/3⁻⁵ = 3^(13/6)×3⁵ = 3^(43/6)
c) a+b = 0,8c
a+b = -4+5√3 + 3^(43/6)
c= (-4+5√3 + 3^(43/6))/0,8
c= -5+6,25√3+3^(43/6)/0,8
3 1 3