32. CotojestkWh?
33. Jak obliczyć, ile trzeba zapłacić za określony czas używania urządzenia elektrycznego
o danej mocy?
34. Co to jest parcie w fizyce i jaką ma jednostkę?
35. Co to jest ciśnienie i jaką ma jednostkę?
36. Co to jest ciśnienie hydrostatyczne i od czego zależy?
37. Prawo Pascala.
38. Jak obliczyć ciśnienie na danej głębokości pod wodą?

39. Czym jest spowodowane działanie siły wyporu na ciało zanurzone w cieczy?
40. Prawo Archimedesa.
41. Jak obliczyć siłę wyporu?
42. Co to jest temperatura?
43. Skale temperatur.
44. Przeliczanie temperatury z jednej skali na inną.
45. Pojęcie soczewki, jej ogniska i ogniskowej.
46. Przejście światła przez soczewkę skupiającą.
47. Przejście światła przez soczewkę rozpraszającą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T21:07:23+01:00
32)jednostka energii elektrycznej
33)moc musisz pomnożyć przez czas pracy urządzenia a następnie razy cenę jednej kilowato godziny
34)siła wywierana przez ciało na powierzchnię w kierunku prostopadłym do tej powierzchni - jednostką jest niuton
35)wielkość fizyczna, której miarą jest wartość siły nacisku działającej na jednostkową powierzchnię. Jednostką ciśnienia w układzie SI jest Pa pascal
36)ciśnienie wywierane przez ciecz pod wpływem jej własnego ciężaru. Zależy od wysokości słupa cieczy, gęstości cieczy i przyspieszenia ziemskiego
37)ciśnienie w cieczach i w gazach rozchodzi się we wszystkich kierunkach jednakowo.
38)p=h*g*ρ
39)
40)Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy
41)Fw=ρ*g*v
42)Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
43)celsjusza,kelwina,fahrenheita
44)0C to 273Kczyli jak przeliczasz z Cna K to trzeba dodać 273 a jak z K na C to odjąć 273
45)soczewka to bryła przezroczysta ograniczona z dwóch stron powierzchniami, z których przynajmniej jedna jest kulista. ogniskowa odległość ogniska od środka soczewki
ognisko -jest to punkt, w którym przecinają się promienie świetlne,
1 1 1