Odpowiedzi

2009-12-28T21:03:55+01:00
"Archanioł Boży Gabryel" to pieśń adwentowa, w której ukazana jest sytuacja , gdy to tytułowy Archanioł udaje się w imieniu Trójcy Swiętej do panny Maryi. zdumiona Maryia ukłania się przed nim nic nie mowiac. a onoznajmia jej że pocznie Syna Bożego i nazwie go Jezus. bedzie on zbawicielem calego swiata.

"niebiosa rosę spuszczajcie z góry" to pieśń adwentowa oddajaca czesc pana. ludzie prosza by Pan nie gniewal sie na nich i zapomnial im ich grzechy. wstydza sie ze to przez ludzi Jezus umarl na krzyzu, opisuja pustke jaka jest w Jerozolimie. czekaja i prosza o zeslanie Tego co ma byc zeslany.

mam nadzieje ze 2 strcza
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T22:10:06+01:00
92. Czekam na Ciebie, dobry Boże, nuty oraz midi
przyjdź do nas Panie, pospiesz się.
Niechaj mi łaska Twa pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.

Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam.
Karmisz nas Panie swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do nas Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.

93. Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie, nuty oraz midi
w swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
przez Ciała Krwi tajemniczą moc.

3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

94. Czekam na Ciebie Jezu mój mały, nuty oraz midi
ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały,
sercem gorącym przyzywa Cię.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,
przybądź Jezu pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy,
przyjdź o Jezu, bo już czas!

2. Usłysz, Maryjo głos twoich dzieci,
Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O, daj nam Słońce, które rozświeci
grzechu i błędu straszliwy cień.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,
daj nam Zbawcę, Dziecię Twe.
My dla Niego żyć pragniemy,
Jemu damy serca swe.

95. Ref.: Niech się radują niebiosa i ziemia, nuty oraz midi
bo Pan królować przychodzi.

1. Zaśpiewajcie Panu nową pieśń,
zaśpiewajcie Panu wszystkie ziemie.
Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu,
co dzień głoście Jego zbawienie.

2. Głoście Panu ludy chwałę, moc,
Imieniowi Jego cześć oddajcie.
Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Jego dom,
czcijcie Pana w stroju odświętnym.

3. Cieszcie się, bo oto idzie Pan.
Idzie, by królować całej ziemi.
Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg
według swej wierności - narody.

96. Nadszedł piękny dzień, szczęścia pełen dzień, nuty oraz midi
gdy Anioł Maryi zapowiedział że:
Za Jej przyczyną świat Bożym weselem
cieszyć się będzie Emanuelem,
Synem Jej, Synem Jej.

97. Do Nazaretu, gdzie Jej dom, nuty oraz midi
z obłoków przybył Boży Gość.
I przed Maryją kłania się
Boży Posłaniec Gabriel.

Ref.: Pozdrowiona bądź,
Ciebie kiedyś prosił Bóg;
zechciej Matką Jego być,
Jezusowi daj swój dom.

2. Maryja rzekła w sercu swym:
Niech wola Pana spełni się!
I pośród ludzi dzięki Niej
zamieszkał Jezus, Boży Syn.

3. Elżbieta kornie skłania się,
z radością wita krewną swą:
Ty, co Mesjasza niesiesz nam,
błogosławiona zawsze bądź.

4. Od tamtej chwili aż do dziś
maluczkim Pan objawia się.
I przez Maryję w życie twe
Zbawiciel wkroczyć pragnie znów.

98. Albowiem tak Bóg umiłował świat, nuty oraz midi
że Syna Jednorodzonego dał.
Aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, lecz życie wieczne miał.
Lecz, by mógł żyć na wieki,
by mógł żyć na wieki. /2x

99. Ma dusza pragnie Boga, nuty oraz midi
chce spocząć w Nim,
z tęsknoty cała drży.
Wstań duszo moja,
oto Oblubieniec,
oto Pan Bóg Twój.

Ty dasz mi pokój serca, Panie mój,
bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja
i uciszy się.

100. Oto idzie mój Król, oto idzie mój Bóg.
Oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus.
Tęsknię za Tobą Panie,
wiem, że przyjdziesz niebawem.
W głębi serca dziś wołam: Maranatha.

101. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa nuty oraz midi
i być bliżej Niego, i kochać goręcej.
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać
otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

Panie, otwórz me oczy, abym mógł Ciebie widzieć,
Panie, otwórz me uszy, abym mógł Ciebie słyszeć.
Panie, otwórz me serce, abym mógł Ciebie dotknąć:
Twoje stopy i ręce, jak Ty kochać tak mocno.

102. Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą Świętych k''nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, Alleluja.

103. Pełne nadziei idą pokolenia nuty oraz midi
u Ciebie, Boże szukać ukojenia.

Ref.: Wielką radością brzmi pieśń niesłychana
tych, co szczęśliwie trwają w domu Pana.

2. O dar pokoju nieustannie proszą,
w cichej modlitwie w Bogu się jednoczą.

3. I w zaufaniu wszystkie swoje troski
składają w darze przed majestat boski.

104. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie nuty oraz midi
i sprawiedliwość wśród ludów nie znana.
On sam na tronie serc naszych zasiądzie.
Idźmy z radością na spotkanie Pana.

2. Drżyjcie mocarze, gdyż Pan jest już blisko,
On nas spod władzy nieprawej wyzwoli.
Nad ubogimi pochyli się nisko
i łzy obetrze, uleczy, co boli.

105. Pan blisko jest, oczekuj Go, nuty oraz midi
Pan blisko jest, w nim serca moc.


2 3 2